Szervezetünkről

2001. január 10-én a Kanadai Magyarok Szövetségéből, az akkori Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsából, a 2000-es Millenniumi Bizottságból (mindegyik magában is ernyő szervezet) és a Kanadai Magyarságtudományi Társaságból alakult országos szövetség Kanadai Magyar Kulturális Tanács (Canadian Hungarian Heritage Council) néven. 

A Kanadai Magyar Kulturális Tanácsba beolvadt és így jogfolytonos utódja a sok évtizedes múlttal rendelkező Kanadai Magyarok Szövetségének. A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felöleli Kanada majd minden számottevő magyar szervezetét.

 

A szervezet célja:

- Összefogni a Kanadában működő magyar szervezetek  felekezeti hovatartozás nélkül, magyarság megtartó munkájuk segítése és támogatása, nem új szervezetek létrehozásával, hanem a régi jól működő szervezetek megtartásával.

- Megakadályozni minden romboló törekvést és segítő kezet nyújtani a problémák megoldására.

- Magyarország jó hírnevének öregbítése.

- Beilleszkedni Kanada multikultúrális képébe és szorosan együttműködni  kanadai kelet és középeurópai szervezetekkel. Alapítója és jelenleg is tagja a Kanadai Kelet-és Közép-Európai Szervezetek Szövetségének.

- Ellátni a Kanadában működő magyar iskolákat könyvekkel és oktatási segédeszközökkel, mellyel biztosítja a felnövekvő fiatal generáció magyarságtudatának megőrzését.

- Nemzeti ünnepeink méltóan megünnepelni.

- Összekötő kapocsként működni az Óhaza, és az elszakított területeken működő magyar társadalmi, kulturális és politikai szervezetek között.

A diaszpórában élő magyar fiataloknak meghirdetett vetélkedők