• Canadian Hungarian Heritage Council

Egy a tábor!

Ezzel a cimmel rendezték meg az idei tusványosi tábort, melyen második alkalommal volt lehetőségem a Bethlen Gábor sátorban rendezett diaszpóra kerekasztal-beszélgetésen beszámolni a kanadai szervezeteink felépítéséről és magyarságfenntartó törekvéseinkről. A kerekasztal megbeszélésen többen is részt vettek a nyugati diaszpórából, így Klement Kornél, alelnök, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, Szennyessy László, elnök, a Svájci Magyarház Alapítvány és a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, és Lukácsfy Kristóf, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége képviseletében, valamint Szekeres Zsolt, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) elnöke az Amerikai Egyesült Államokból és Wetzel Tamás, a honosítási eljárással, a visszahonosítási eljárással, valamint az állampolgárság-megállapítási eljárással összefüggő feladatok kormányzati koordinálásáért felelős miniszteri biztos. A moderátor Gazsó Dániel, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa volt. A hozzászólásokban elhangzott, milyen kihívásokkal állnak szemben a nyugati magyar szervezetek az új kivándorolt magyarok vonatkozásában. Részletes beszámoló hangzott el arról, hogy milyen messzire nyúlik vissza a kanadai magyarság önszerveződése. Azt is hallhattuk, hogy az elmúlt években mennyit erősödtek a külhoni magyar szervezetek és milyen szétszakithatatlan hidakat épitettek a magyar kormánnyal és nem utolsó sorban egymás között. Jó volt hallani a HHRF-nek a Kárpát-medencei magyarság, különösen a kárpátaljai és az erdélyi nemzettársaink jogvédelme területén kifejtett professzionális tevékenységéről szóló beszámolót.

Megtisztelő volt számomra a meghívás és a teljes hét, amit a Nemzetpolitikai Államtitkárság jól összekovácsolt csapatával tölthettem. Székelyföld archaikus egyszerűsége és Tusnádfürdő különleges természeti környezete méltó hátteret adott ennek a vibráló, programokkal teli hétnek. Már az első alkalommal is éreztem a szeretetet és a magyarság erős kisugárzását, ami talán fel sem tűnik azoknak, akik magyar közegben élik mindennapjaikat. Nekem, aki negyven éve Kanadában élek, különös élmény volt hallani a székelyek ízes beszédét és a csengő tiszta magyar szót, valamint érezni a falusias magyar vendégszeretetet.

Az előadások, programok, panel beszélgetések egy kivülállónak teljesen szabadnak és forgatókönyv nélkülinek látszottak, de aki jobban belelátott, az tudta, hogy mennyi munka, szervezés van abban, hogy jól kidolgozott, tartalmas információk jussanak el a résztvevőkhöz, különösen a jelenlévő fiatalsághoz. Miniszterelnökünk záróbeszédében felfigyeltem arra a gondolatra, amit már én is régóta magaménak vallok. E gondolat szerint „különbséget tudunk tenni keresztény megközelítésből fakadóan az ember és cselekedete között. Tudjuk nem szeretni, sőt, utálni az ember cselekedeteit, de az embert nem utáljuk és nem gyűlöljük.”

A munka mellett kötetlenül beszélgetésekre is lehetőség nyílt, több kiváló emberrel is elbeszélgethettem, régi ismerősökkel találkozhattam, de új ismeretséget, sőt barátságot is köthettem.

Tusnádról immár második alkalommal térhettem haza lelkileg, szellemileg és magyarságomban megerősödve, ami egész évre erőt és célt ad a kanadai magyarság megmaradásáért végzett önkéntes munkámhoz, közösségépítő törekvéseim megvalósításához.

Szenthe Anna

MDT regionális elnök

KMKT elnök


15 views0 comments

Recent Posts

See All